Tại sao lại là trường nữ sinh?

Trong hơn 140 năm, sinh viên tốt nghiệp Đại học St Aloysius đã đốt cháy một con đường mòn cho phụ nữ ở Nam Úc. Sự tự tin và khả năng của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là minh chứng cho việc giáo dục trường nữ sinh có thể có ảnh hưởng như thế nào khi các cô gái được khuyến khích thách thức định kiến giới xung quanh các môn học họ học, sự nghiệp tương lai của họ và các hoạt động họ tham gia.


"Con gái chúng tôi đã được nuôi dưỡng và khuyến khích trở thành tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì cô ấy muốn."

DEBBY & JAMIE, CHA MẸ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP GẦN ĐÂY


Như Liên minh các trường nữ sinh Australasia nhấn mạnh, các trường nữ sinh:

Để tìm hiểu thêm về lợi ích của giáo dục nữ sinh, hãy truy cập trang web của Liên minh các trường nữ sinh Australasia .

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.