Liên hệ với chúng tôi

Yêu cầu

Tên(Bắt buộc)


Cao đẳng St Aloysius
53 Đường Wakefield
Adelaide, Nam Úc, 5000

Điện thoại: (+61 8) 8217 3200
Email: [email protected]

ABN 69 154 531 870
Số nhà cung cấp CRICOS 00371F


Bãi đậu xe tại trường cao đẳng St Aloysius

Hợp tác với Hội đồng thành phố Adelaide, giấy phép đậu xe có sẵn từ văn phòng phía trước của chúng tôi. Giấy phép cho phép phụ huynh / người giám hộ đỗ xe xung quanh chu vi của trường trong 10 phút trong thời gian đưa đón học sinh.

Nếu bãi đậu xe đường phố không có sẵn, Wilson Parking 111 Angas Street Car Park nằm ở 111 Angas Street, Adelaide và có mức giá cố định ban đêm $ 5 nếu vào sau 4 giờ chiều.