ELC

Là một phần của khuôn viên trường Đại học, trẻ em tại Chancery Lane có cơ hội sử dụng các cơ sở của Trường và ghé thăm thư viện trường cũng như tham gia vào các ngày hoạt động của Trường trong suốt cả năm bao gồm Tuần lễ sách, Lễ hội Ngày Lòng thương xót và buổi hòa nhạc Giáng sinh tiểu học của chúng tôi. Sự tương tác này với cộng đồng Đại học rộng lớn hơn cho phép các cô gái trẻ tham gia với chúng tôi trong Lễ tân để làm quen với môi trường của chúng tôi. 

Để biết thêm thông tin về Trường Mầm non Chancery Lane Montessori, hãy truy cập www.samontessori.com.au/chancerylane/  or phone 8223 7323.

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.