Ghi danh vào St Aloysius College

Cảm ơn bạn đã xem xét Trường Cao đẳng St Aloysius. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ đưa ra với tư cách là một gia đình và chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần để thông báo quyết định đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đăng ký, vui lòng liên hệ với Nhà đăng ký doreen Maiello của chúng tôi theo số 8217 3223 hoặc theo [email protected].Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.