Mở cửa các tour du lịch đêm và trường học

Đêm khai mạc St Aloysius College Open Night được tổ chức hàng năm vào tháng 3. Trong các Điều khoản, bạn được chào đón tham gia cùng chúng tôi cho Các chuyến tham quan trường học của chúng tôi do Hiệu trưởng Paddy McEvoy và Đội ngũ Lãnh đạo của chúng tôi dẫn đầu như một cơ hội để xem Trường đại học của chúng tôi hoạt động.

Để sắp xếp một tour du lịch cá nhân của Trường, hãy liên hệ với Cơ quan đăng ký của chúng tôi.


Register For Our June School Tour