Dịch vụ hỗ trợ bên ngoài

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ cho một hoặc nhiều sinh viên của chúng tôi tại St Aloysius College. Vì việc cung cấp dịch vụ sẽ diễn ra trên trang web của trường chúng tôi, chúng tôi yêu cầu một số thông tin và tài liệu trước khi dịch vụ bắt đầu.

Chúng tôi cảm ơn bạn trước vì sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

Jacqui McIlroy
Phó Hiệu trưởng (Chăm sóc Mục vụ)

Email: [email protected]

VUI LÒNG HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC SAU

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.