Học từ xa

Trường Cao đẳng St Aloysius sẵn sàng trở lại học tập từ xa theo chỉ thị của Chính phủ Nam Úc.

Hướng dẫn học tập từ xa cho học sinh và gia đình chi tiết chiến lược học tập trực tuyến và các tài nguyên sẵn có.

Các liên kết hữu ích để giải thích COVID-19 cho giới trẻ:

Liên kết để hỗ trợ cha mẹ / người chăm sóc:

Trang web chính thức:

Hỗ trợ tư vấn tất cả các giờ cho trẻ em và thanh thiếu niên:

THƯ GỬI PHỤ HUYNH