Kết quả học tập – Lớp 2021

Chúc mừng lớp 2021! Với việc hoàn thành 100% SACE, chúng tôi rất tự hào về từng người trong số các bạn. Sự can đảm và quyết tâm của bạn là nguồn cảm hứng cho toàn bộ cộng đồng trường học của chúng tôi. Trong những thời điểm đầy thách thức, các giá trị Lòng thương xót của chúng ta duy trì chúng ta và chúng ta nhận ra những giá trị này được thể hiện trong sinh viên tốt nghiệp của chúng ta. Cảm ơn tất cả các nhân viên giảng dạy và hỗ trợ đã nuôi dưỡng tình yêu học tập trong học sinh của chúng tôi và tất cả các gia đình đã chia sẻ thành công của họ ngày hôm nay. Đặc biệt xin chúc mừng Juliana, DUX của trường, với ATAR là 99,7 và Gabriela, Ivy và Paige, những người cũng đạt được ATARs trong top 1% của Úc.

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.

Chia sẻ