Sơ Janet Mead – Luôn được nhớ đến và rất được yêu mến nhạc sĩ, nhà giáo dục và Chị của Lòng thương xót.

Sơ Janet Mead – Luôn được nhớ đến và rất được yêu mến nhạc sĩ, nhà giáo dục và Chị của Lòng thương xót.

Bà Janet, 84 tuổi, đã qua đời một cách yên bình tại nhà sau khi qua đời vì ung thư vào sáng ngày 26/1. Janet là một học giả cũ, nhân viên trong quá khứ và là bạn thân và người ủng hộ của Trường Cao đẳng St Aloysius. Nhân viên và sinh viên của chúng tôi tham gia với Cộng đồng Romero và Các Nữ Tu Của Lòng Thương Xót trong nỗi đau buồn của họ, và cảm ơn vì một cuộc sống đã mang lại rất nhiều cho nhiều thành viên dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng tôi ở SA.

Trong sự chăm sóc của Chúa,

Chia sẻ