Thanh toán trực tuyến

Để thanh toán cho các hoạt động tùy chọn cho con gái của bạn, vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây:

Đơn đặt hàng căng tin – Bữa trưa ở trường của Rory
Giáo dục ngoài trời
Giải thưởng công tước xứ Edinburgh
2024 Indonesian Study Tour
2024 French Exchange and Study Tour
2024 Italian Study Tour
Year 4 Music Immersion Program
2024 St Aloysius Senior Formal
2024 Secondary Sport
2024 Primary Sport

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.