Phụ

Sự tò mò của con gái bạn về thế giới xung quanh được nuôi dưỡng thông qua sự tham gia vào những trải nghiệm học tập có ý nghĩa và chất lượng cao. Trong những năm trung học, cô sẽ được thúc đẩy, truyền cảm hứng và hỗ trợ bởi các giáo viên của chúng tôi để đạt được thành công học tập xuất sắc và nắm lấy tương lai với lòng can đảm và tự tin.