Câu lạc bộ và hoạt động

Tìm người của bạn

Được hỗ trợ bởi nhân viên của chúng tôi, một loạt các câu lạc bộ và hoạt động Sẽ cho phép con gái bạn kết nối và hình thành các mối quan hệ mạnh mẽ với những người có cùng chí hướng trên nhiều cấp độ năm.

Những hoạt động này được tạo ra để khai thác tài năng và sở thích đa dạng của sinh viên, từ Anime đến thư pháp, Minecraft đến đan Chăn tình yêu, và nhiều hơn nữa! Bản chất thoải mái và hấp dẫn của các hoạt động này xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ giữa sinh viên và nhân viên và giúp sinh viên chia sẻ tài năng hiện có và tìm thấy con người của họ.

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.