Ngôn ngữ và văn hóa ngâm

Mở rộng hiểu biết văn hóa

Chương trình Ngôn ngữ hấp dẫn của chúng tôi sẽ cung cấp cho con gái của bạn một cơ hội để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Ý, Pháp hoặc Indonesia trong suốt quá trình học. Cô cũng có thể tham gia vào các cơ hội quốc tế bao gồm Trao đổi và Tham quan học tập. Các cơ hội địa phương và toàn cầu khác bao gồm làm phong phú thêm các chương trình dịch vụ và hòa nhập văn hóa đến thăm Vùng đất APY, Quần đảo Tiwi và Đông Nam Á.

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.