Công lý và Lòng thương xót

NHỮNG NGƯỜI THAY ĐỔI TRUYỀN CẢM HỨNG

Nhóm Công lý và Lòng thương xót (JAM) là cốt lõi của các sáng kiến công bằng xã hội tại Trường Cao đẳng St Aloysius và mở cửa cho cả học sinh tiểu học và trung học. Tham gia vào các sáng kiến do sinh viên này lãnh đạo mang lại cho con gái bạn cơ hội hợp tác với những người khác, phát triển niềm đam mê cho cả công bằng môi trường và xã hội trong thế giới của chúng ta và đảm nhận vị trí lãnh đạo trong các nhóm nhỏ hơn. JAM là một cộng đồng duy trì các giá trị của Lòng thương xót và thúc đẩy các nhà tư tưởng toàn cầu, những người biết cách tạo ra sự khác biệt và tạo ra sự thay đổi tích cực bắt đầu từ những hành động nhỏ.

SAC WALKATHON

TUẦN LỄ TỊ NẠN

TUẦN LỄ HÒA GIẢI

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.