Cửa hàng đồng phục

Mỗi sinh viên tại Trường Cao đẳng St Aloysius được yêu cầu mặc đồng phục của trường có sẵn từ Cửa hàng đồng phục cao đẳng St Aloysius nằm trong khuôn viên trường trung tâm Judith Redden. Trong Học kỳ 1 và Học kỳ 4, học sinh mặc đồng phục mùa hè và trong Học kỳ 2 và Học kỳ 3, họ mặc đồng phục mùa đông.

Đồng phục cũng có thể được mua từ Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

Giờ mở cửa hàng đồng phục cao đẳng St Aloysius:

Điều khoản trường học
Nghỉ học

The SAC Uniform Shop will be open during the school holidays on Friday 28 April and Monday 1 May from 8.30am to 4pm.
Appointments are recommended and will be given priority on the day. To make an appointment for the school holidays only please click here.
Please enter via the Angas Street gate.

Thông tin thêm: