Thư viện Catherine McAuley

Đội ngũ Giáo viên-Thủ thư của chúng tôi khuyến khích tình yêu đọc sách trong học sinh của chúng tôi ngay từ những năm đầu đời, với tất cả các lớp học có thời gian dành riêng trong Thư viện Catherine McAuley. Thư viện được trang bị nhiều nguồn lực để sinh viên hỗ trợ các em trong học tập. Học sinh trung học có thể truy cập thư viện từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khi học sinh tiểu học có thể truy cập thư viện trong giờ học. Giáo viên-Thủ thư của chúng tôi dẫn dắt các hoạt động học tập hấp dẫn mà học sinh của chúng tôi thích tham gia vào giờ giải lao và giờ ăn trưa.

Thư viện Catherine McAuley cũng có trang web  rất riêng cho sinh viên và gia đình sac truy cập.

Ghé thăm trường cao đẳng sôi động của chúng tôi dành cho các cô gái ở trung tâm cbd của Adelaide.
Gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và nghe từ học sinh của chúng tôi trên một tour du lịch trường học.